สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

กิจกรรมการปฏิบัติธรรม

กิจกรรมการปฏิบัติธรรม

สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

๕๗/๑๓ บ.ดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

……………………………. 

วันมาฆบูชา

วันขึ้น ๑๓-๑๔-๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี

วันวิสาขบูชา

วันขึ้น ๗ ค่ำ – วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี

วันอาสาฬหบูชา

วันขึ้น ๑๓-๑๔-๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี

ในฤดูกาลเข้าพรรษา

เริ่มวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑

รวม ๗๔ คืน ๗๕ วัน

(เฉพาะพระสงฆ์ มีการเข้าปริวาสกรรมตลอดการปฏิบัติธรรม)

(อุบาสก-อุบาสิกา สมาทานศีล ๘)

             หมายเหตุ : ขอเชิญคณะศรัทธาสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ำปานะ แด่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ตลอดงาน

             สนใจปฏิบัติธรรม ต่อสอบถาม : พระฉลาด ชยากโร โทร. 093-658-2653