สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยพระเดชพระคุณพระภาวนาสุตาภิรัต (สป.วิ) เจ้าอาวาสวัดภิชโสภาราม ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ และมีเจ้าภาพหลักในการทอดถวายผ้ากฐิน…

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ๒๕๖๒

ค่ำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระอาจารย์ฉลาด ชยากโร นำคณะสงฆ์ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ทำวัตรสวดมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

พิธีประดิษฐาน พระพุทธสิริมงคลอุดมทรัพย์ – พระพุทธนิโรธกำจัดภัย

ประมวลภาพพิธีแห่และประดิษฐาน พระพุทธสิริมงคลอุดมทรัพย์ – พระพุทธนิโรธกำจัดภัย ณ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลา (๑๖ มี.ค. ๖๒)

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลา ณ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

เวียนเทียนวันมาฆบูชา ๒๕๖๒

ช่วงค่ำวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระอาจารย์ฉลาด ชยากโร ได้นำคณะสงฆ์ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ทำวัตรสวดมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

ปล่อยสัตว์เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระอาจารย์ฉลาด ชยากโร นำพาคณะสงฆ์ แม่ชี และญาติโยม ปล่อยสัตว์ให้ชีวิตเป็นทาน เนื่องในวันมาฆบูชา

บรรยากาศปฏิบัติธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๑

บรรยากาศการปฏิบัติธรรม พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เดินจงกรม นั่งภาวนา

กฐินสามัคคี ๒๕๖๑

ประมวลภาพงานกฐินสามัคคี สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี แม่แจ๋ว กองณรงค์ พร้อมครอบครัวและญาติ ๆ เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑