สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ สมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ สถานปฏิบัติธรรมวัดจอมทอง บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ และขอเชิญเป็นเจ้าภาพโรงทานในงาน เจ้าภาพหลัก…