สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

บุญนิธิ

ขอเชิญร่วมฝังขุมทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา

สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง


บัญชีกลางคณะสงฆ์ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

          ธนาคาร    : ไทยพาณิชย์

          สาขา        : กาฬสินธุ์

          เลขที่บัญชี    : ๕๗๘-๒๖๐๖๖๒-๗

          ชื่อบัญชี : พระครูสิริภาวนาภิรม/พระฉลาด ชยากโร (สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง)

          ประเภทบัญชี  : ออมทรัพย์ 

ติดต่อสอบถาม

          พระฉลาด ชยากโร โทร. 093-658-2653

———————————

บุญพิเศษ

วันทอดกฐิน สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

วันศุกร์แรก หลังวันออกพรรษา ของทุกปี