สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

ปล่อยสัตว์เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระอาจารย์ฉลาด ชยากโร นำพาคณะสงฆ์ แม่ชี และญาติโยม ปล่อยสัตว์ให้ชีวิตเป็นทาน เนื่องในวันมาฆบูชา