สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

เวียนเทียนวันมาฆบูชา ๒๕๖๒

ช่วงค่ำวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระอาจารย์ฉลาด ชยากโร ได้นำคณะสงฆ์ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ทำวัตรสวดมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา