สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลา (๑๖ มี.ค. ๖๒)

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลา ณ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง