สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

พิธีประดิษฐาน พระพุทธสิริมงคลอุดมทรัพย์ – พระพุทธนิโรธกำจัดภัย

ประมวลภาพพิธีแห่และประดิษฐาน พระพุทธสิริมงคลอุดมทรัพย์ – พระพุทธนิโรธกำจัดภัย ณ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒