สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ๒๕๖๒

ค่ำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระอาจารย์ฉลาด ชยากโร นำคณะสงฆ์ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ทำวัตรสวดมนต์ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา