สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โดยพระเดชพระคุณพระภาวนาสุตาภิรัต (สป.วิ) เจ้าอาวาสวัดภิชโสภาราม ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ และมีเจ้าภาพหลักในการทอดถวายผ้ากฐิน คือ คุณครูอุทิตย์ – แม่อำพร ยุบลแมน และคุณพรรณี พันธ์จันทร์ พร้อมครอบครัว