สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ พระอาจารย์ฉลาด ชยากโร เป็นประธานนำคณะสงฆ์และอุบาสก-อุบาสิกา ทำพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่