สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

ทำบุญปีใหม่ด้วยการปล่อยปลา

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ พระอาจารย์ฉลาด ชยากโร ได้นำพาคณะสงฆ์และญาติโยม บำเพ็ญบารมีต้อนรับปีใหม่ ด้วยการปล่อยปลา จำนวน ๒๖,๐๐๐ ชีวิต และเต่าอีกจำนวนหนึ่ง