สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ๒๕๖๓

พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ๒๕๖๓

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระอาจารย์ฉลาด ชยากโร ได้นำพาคณะสงฆ์และญาติโยมชาวสถานปฏิบัติธรรมจอมทอง ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา