สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

กฐินสามัคคี ๒๕๖๑

ประมวลภาพงานกฐินสามัคคี สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี แม่แจ๋ว กองณรงค์ พร้อมครอบครัวและญาติ ๆ เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑