สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง จ.กาฬสินธุ์

ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ประจำปี ๒๕๖๒

สมทบทุนสร้างอุโบสถ

สถานปฏิบัติธรรมวัดจอมทอง

บ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

และขอเชิญเป็นเจ้าภาพโรงทานในงาน

เจ้าภาพหลัก

คุณครูอุทิศ – แม่อำพร ยุบลแมน

คุณพรรณี พันธ์จันทร์ พร้อมครอบครัว

ติดต่อสอบถาม โทร. 093-6582653